top of page

Konsulttjänster

Handledning
Wild Path

Handledning

Jag erbjuder KBT- och ACT-handledning till dig/er som arbetar inom primärvård eller psykiatri anpassat efter era förutsättningar. Inom ramen för handledningsuppdrag erbjuder jag ärendehandledning, processhandledning, metodhandledning och professionell utveckling.

Handledning sker vanligtvis med två till sex veckors mellanrum och handledningtillfällen är ofta mellan 90 - 180 minuter långa. Jag erbjuder tjänsten både fysiskt och digitalt samt till en eller flera personer samtidigt. Grupper på fler än sex personer samtidigt är inte rekommenderat.

Utbildning
Forest Trees

Utbildning/Föreläsning

Jag erbjuder skräddarsydda psykologiska utbildningar och föreläsningar för ditt företag eller din arbetsplats. Utbildningar och föreläsningar kan bland annat stödja er för att förebygga stress, förbättra hälsa, öka produktivitet eller öka arbetsglädjen. Alla utbildningar och föreläsningar jag ger är baserad på vetenskaplig grund.

Några uppskattade teman som jag tagit upp har varit:

Feedback - När, var och hur?

Beteendeanalys - Så fungerar det.

Sömn - Förbättra din sömn, må bättre.

Krisstöd

Organisationskonsult
Forest

Organisationskonsult

Framgångsrika och välmående organisationer ser över sin verksamhet på olika plan i olika faser. Beroende på uppdrag så använder jag mig av olika metoder där OBM (Organizational Behavior Management) är en grundbult avseende organisatoriska interventioner. Mina tjänster inom organisationspsykologi innefattar bland annat:

Implementering av organisationsförändring.

Analys av förändringspotential.

Analys av förändringsbehov.

Konflikthantering.

Grupputveckling.

Läs mer om OBM.

bottom of page